Firemní programy

- zaměříme se na to, co je pro vás důležité -

Pomáháme účastníkům pochopit jejich komunikační styly, přístupy, silné stránky a úskalí, a to s cílem optimalizovat schopnosti, které chtějí rozvinout. Manažerské a obchodní tréninky zaměřené na změnu chování jsou postaveny na filosofii "od know-how k show-how". V praxi to znamená, že trenér klade důraz na uplatnění poznatků v praxi.

Tréninky se skládají z modulů, které v sobě spojují didaktiku a nástroje s krátkými praktickými cvičeními a hraním rolí na specifická témata. Proces přenosu, který navrhujeme, umožňuje každému účastníkovi implementovat obsah tréninku do každodenní praxe.

Pomáháme přejít od "know-how" k "show-how". Klienti nejčastěji oceňují naše "jednoduché, praktické, rozumné a užitečné" přístupy, které lze okamžitě převést do každodenní praxe s jednoznačným přínosem. Tvrdí, že hlavní rozdíl od ostatních dodavatelů je v metodické práci trenéra, který ke každému účastníkovi přistupuje individuálně dle jeho potřeb a pomáhá mu v jejich naplnění.

Zaměřujeme se na odhodlání jedince dosáhnout vyššího výkonu. Pomáháme účastníkům pochopit jejich komunikační styly, přístupy, silné stránky a úskalí, a to s cílem optimalizovat schopnosti, které chtějí rozvinout. Manažerské a obchodní tréninky zaměřené na změnu chování jsou postaveny na filosofii "od know-how k show-how". V praxi to znamená, že trenér klade důraz na uplatnění poznatků v praxi.

VYBERTE SI TAKOVÝ ZPŮSOB VZDĚLÁVÁNÍ, KTERÝ VÁM     A VAŠÍ SPOLEČNOSTI NEJVÍCE VYHOVUJE:

 • Otevřená manažerská akademie
 • Interní firemní tréninky na míru
 • Tréninky měkkých dovedností
 • Konzultace a poradenství
 • Workshopy
 • Training on Job
 • Koučink

TYPY TRÉNINKOVÝCH PROGRAMŮ A WORKSHOPŮ:

 • Manažerská excelence
 • Leadership trénink
 • Obchodní dovednosti
 • Prodejní excelence
 • Change management - řízení změn
 • Efektivní vedení porad a schůzek
 • Komunikační dovednosti pro nemanažery a specialisty
 • Hodnotící a rozvojové schůzky
 • Prezentační dovednosti
 • Veřejný projev a ovlivňování posluchačů
 • Win-win vyjednávání
 • Trénink vyjednávání a obrana proti manipulaci
 • Prodej myšlenky a schopnost přesvědčit
 • Týmová práce
 • Efektivní zvládání námitek
 • Work life balance
 • Time management a osobní organizovanost
 • Řešení stížností a reklamací
 • Zvládání konfliktů a řízená mediace
 • Virtuální management - řízení lidí na dálku
 • Zpětná vazba včetně 360
 • On-line tréninky a koučinky
 • Dotazníky na firemní kulturu a spokojenost zaměstnanců
 • Pracovní workshopy na konkrétní témata

Máte zájem o více informací? Napište nám: