O společnosti

- jsme tu pro vás -

SOPHISTO je konzultační, tréninková a koučinková společnost, která poskytuje služby klientům v České republice i zahraničí.

Jsme schopni zajistit vysoce kvalitní mezinárodní trénink s jednotným know-how, trénovaný v lokálních jazycích, respektující lokální specifika v Německu, Švýcarsku, Maďarsku, Slovensku, Holandsku, Itálii, Skandinávii, Francii, USA i jinde.

Naše filosofie 

- jak pracujeme a čemu věříme -

Věříme, že většina dospělých má všechny potřebné zdroje pro svůj vlastní osobní rozvoj. Náš tréninkový přístup vychází z faktu, že ke změně chování lidé potřebují:

uvědomovat si své vzorce chování

  • porozumět dopadu/účinku svého vzorce chování na ostatní
  • mít motivaci jej změnit
  • znát alternativní způsoby chování
  • získat trénink v novém chování


Každý jedinec disponuje vlastním talentem, který čeká, až bude objeven a vyjádřen.

    Věříme, že se lidé naučí nejvíce prostřednictvím svých vlastních zkušeností. Co začíná jako jednoduchá technika, se může následně stát novým osobním a přirozeným přístupem a zvykem. Představa, jakou o sobě sami máme, se často liší od té, kterou o nás mají lidé v našem okolí. Upřímná a přesná zpětná vazba nám umožňuje se přesněji poznat.

Naši klienti oceňují "jednoduché, praktické, rozumné a užitečné" přístupy, které lze okamžitě převést do každodenní praxe s jednoznačným přínosem. Tvrdí, že hlavní rozdíl je v metodické práci trenéra, který ke každému účastníkovi přistupuje individuálně dle jeho potřeb a pomáhá mu v jejich naplnění.

Zaměřujeme se na odhodlání jedince dosáhnout vyššího výkonu.