Reference

- co o nás naši klienti říkají -

Jan H.

"Trénink je cílen na rozvoj osobnosti. To znamená, že se skutečně pracuje prakticky a provádí se řada interaktivních cvičení, při kterých aktéři řeší konkrétní úkol. Ostatní můžou přijít s rozvinutím řešení problému, popřípadě hodnotí aktéry. Zapojí se vždy všichni účastníci. Cílem kurzu není získání encyklopedických znalostí, člověk si odnáší užitečné návyky."

Miroslav V.

"Koučink mi dodal seběvědomí, zlepšil prezentační i komunikační schopnosti. Umožnil mi všímat si různých aspektů komunikace a pracovat na jejich zlepšování. 

Dokážu se nyní dívat na svoji prezentaci i komunikaci ze strany adresáta a to mi zejména pomáhá maximalizovat přijetí mého sdělení ostatními".

Weal A.

"It was a real plesure to working with you. Interesting way of communication with us during the training, which had a huge impact for me."

Honza V.

"Přínosem je především to, že člověk vystoupí z každodenních zaběhlých kolejí a potká lidi z jiných firem, kteří pomohou přinést jiný pohled na svět, než jsme zvyklí."

Radek K.

"Irena mi velmi pomohla v utřídění názorů a zároveň působila jako jakési "zrcadlo". Pro mě osobně byla důležitá i podpora, kterou mi Irena poskytovala a pomáhala mi tím budovat si sebedůvěru v nové pozici. Při sezeních jsem se ujišťoval ve svých plánovaných krocích a naučil se přijímat zpětnou vazbu. 

Na Ireně si velmi cením přímou komunikaci a otevřenost při sezeních, díky tomuto si u mě získala velkou důvěru a to je asi mezi koučem a koučovaným to nejdůležitější.

Honza S.

"Podpora ze strany kauče: Jako velice důležité bylo stanovit si jasné cíle, čeho chceme dosáhnout s tím, že je jasně definovaný přínos v případě splnění. Např. změna struktury oddělení z důvodu velkého množství interaktivních vazeb (podřízených). To vše mělo ale jeden obrovský cíl a dopad a to ulehčit si od denních úkolů a mít čas na strategické úkoly, rozvoj lidí a teamu a příprava na další období. 

Občas velice nepříjemné otázky, které si sám nikdo nechce pokládat, ale které vedou k uvědomění si podstaty problému a tím nalezení řešení. Co lze očekávat?: profesionální, ale ne strojově neosobní pocit od kauče s maximální péčí a výsledky.