10 otázek pro agenty změn

06.05.2020

Jako vůdcové nemáte žádnou kontrolu nad tím, jak rychle se bude rozvíjet trh nebo jak moudře bude stát podporovat podnikání. Můžete však kontrolovat své uvažování a instinkty. Je čas něco dělat - a dělat něco jiného. Článek proto shrnuje deset otázek, které by si měli vůdcové klást v souvislosti se zaváděním změn.

- Vidíte příležitosti tam, kde je konkurence nevidí? Nejde o to, hledat nová místa, ale nahlížet na ta stávající novým pohledem.

- Máte nové nápady, kde hledat nové nápady? Nápady, které jsou rutinní v jednom oboru, mohou být v jiném revoluční.

- Jste v něčem nejlepší? Nemůžete být nejlepší ve všem. Je však třeba, abyste v něčem excelovali - byli nejrychlejší, nejflexibilnější, nejlevnější, nejdostupnější, nejelegantnější atd.

- Kdybyste zítra zkrachovali, kdo by vás nejvíce postrádal a proč? To je hluboká a zároveň jednoduchá otázka, která vám ukáže, na čem opravdu záleží.

- Víte, jak by historie vaší organizace mohla pomoci utvářet její budoucnost? Nejkreativnější vůdcové nezapomínají na minulost a dokáži ji využít ve svůj prospěch. 

- Mohou zákazníci bez vás žít? Jednou z největších výzev v období změn je stát se pro zákazníky nenahraditelnými či nepostradatelnými. 

- Přistupujete k různým zákazníkům různě? Chcete-li se stát skutečně nepostradatelnými, nemůžete ke všem přistupovat stejně.

- Získáváte od většiny lidí to nejlepší? Zavádění změn není jen záležitostí jednoho člověka.

- Jste konzistentní a dokážete změny dotáhnout do úspěšného konce? Problém řady organizací je to, že nedělají nic jiného než iniciují změny, aniž by je dotáhly do úspěšného konce.

- Učíte se stejně rychle, jako se mění okolní svět? Ve světě, který se neustále mění, by se vůdcové neměli přestávat učit. Vyhledávejte zpětnou vazbu. Čtěte, dívejte se kolem a Inspirujte se. 


Irena Staňková ve spolupráci s Harvard Business Online