About us

- we are here for you -

SOPHISTO is consulting, training, and coaching company which which provides its services to clients both in the Czech Republic and abroad.

We can provide you with high quality international training with unified know-how conducted in local languages, respecting the local specifics in Germany, Switzerland, Hungary, Slovak Republic, Holland, Italy, Scandinavia, France, the USA, and more.

Naše filosofie 

- jak pracujeme a čemu věříme -

Věříme, že většina dospělých má všechny potřebné zdroje pro svůj vlastní osobní rozvoj. Náš tréninkový přístup vychází z faktu, že ke změně chování lidé potřebují:

uvědomovat si své vzorce chování

  • porozumět dopadu/účinku svého vzorce chování na ostatní
  • mít motivaci jej změnit
  • znát alternativní způsoby chování
  • získat trénink v novém chování


Každý jedinec disponuje vlastním talentem, který čeká, až bude objeven a vyjádřen.

    Věříme, že se lidé naučí nejvíce prostřednictvím svých vlastních zkušeností. Co začíná jako jednoduchá technika, se může následně stát novým osobním a přirozeným přístupem a zvykem. Představa, jakou o sobě sami máme, se často liší od té, kterou o nás mají lidé v našem okolí. Upřímná a přesná zpětná vazba nám umožňuje se přesněji poznat.

Naši klienti oceňují "jednoduché, praktické, rozumné a užitečné" přístupy, které lze okamžitě převést do každodenní praxe s jednoznačným přínosem. Tvrdí, že hlavní rozdíl je v metodické práci trenéra, který ke každému účastníkovi přistupuje individuálně dle jeho potřeb a pomáhá mu v jejich naplnění.

Zaměřujeme se na odhodlání jedince dosáhnout vyššího výkonu.