en-Naučte se řídit stres

11/07/2020

Současná ekonomická situace stupňuje tlak, který je na nás vyvíjen. Článek proto radí, jak se lépe vyrovnávat s tlakem a udržet si potřebnou výkonnost.

- Lépe porozumějte stresu. Vnímání toho, co se děje kolem nás a nám, určuje, jak se dokážeme vyrovnat s tlakem. Stres přichází ve chvíli, kdy nedokážeme věci řídit efektivně, a tudíž se mu lze do velké míry vyhnout.

- Odhalte svá slabá místa. Co vám způsobuje stres? Jak se to projevuje? Jak reagujete? Hledejte, co vás vyvádí z míry, abyste s tím mohli pracovat.

- Přemýšlejte o svých hodnotách. Pod tlakem se může stát, že budete dělat něco proti svému přesvědčení. Když si proto připomenete své hodnoty, pomůže vám to dělat správná rozhodnutí.

- Zamyslete se, s kým trávíte svůj čas. Ke stupňování tlaku přispívá, trávíme-li čas s lidmi a věcmi, které nás nezajímají, nebo nad nimi nemáme kontrolu. Zvažte proto, komu a čemu věnujete svůj čas, abyste viděli, co dělat jinak.

- Změňte svůj postoj. Vycházejte ze svého pocitu a přístupu k věcem. Volba postoje, který pro vás bude užitečný, je vždy nejlepší cestou vpřed.

- Pečujte o sebe. Starost o vlastní fyzické i psychické zdraví není luxus, ale nutnost.

- Převezměte kontrolu. Nastanou chvíle, kdy nebudete moci změnit, co se vám stane. Vždy se však můžete rozhodnout, jak budete reagovat.

- Budujte vztahy s okolím. Odolní lidé nežijí v izolaci a nedělají vše sami bez pomoci. Budujte proto své vztahy, udělejte si čas na rodinu a přátele.

- Buďte zodpovědní. Ať už děláte cokoli, buďte zodpovědní.

- Vyhodnocujte svou výkonnost. Pravidelně si zhodnoťte, kde se právě nacházíte a jak se cítíte. Zajímejte se také, jak působíte na ostatní. Snažte se stále zlepšovat.


Zdroj: Management Today